Rapportera isobservationer

Du kan hjälpa till genom att rapportera in isobservationer på Skridskonätet (www.skridsko.net).
Dina observationer är särskilt värdefulla om du varit ute mitt i veckan då kanske inte så många spanar.

LSS-medlem har individuell inloggning till Skridskonätet och då bifogas ditt namn och telefonnummer automatisk med en inlagd isobservation.

Gå in under Rapportera - Isobservationer och ange sjö och vad du vet om iskvalitet och bärighet.