Isspaning och isobservationer

Ett antal spanare finns nära sjöarna inom vårt åkområde. Det är tjänstvilliga personer som iakttar isläget på sina närliggande sjöar och havsvikar. De flesta spanarna är själva skrinnare som spanar mera aktivt och kan bedöma isens ytkvalite.

Rapportera isobservationer

Du kan hjälpa till genom att rapportera in isobservationer på Skridskonätet (www.skridsko.net).
Dina observationer är särskilt värdefulla om du varit ute mitt i veckan då kanske inte så många spanar.

LSS-medlem har numera individuell inloggning till Skridskonätet och då bifogas ditt namn och telefonnummer automatisk med en inlagd isobservation.

Gå in under Rapportera - Isobservationer och ange sjö och vad du vet om iskvalitet och bärighet.