Irsänna bryts i örefjärden idag 2 mars


För kännedom

 

Kustbevakningens fartyg KBV 181 kommer att bryta en isränna idag i Örefjärden i samband med ett maritimt forskningsuppdrag.

 

Läs mer på vår hemsida: https://www.kustbevakningen.se/sakerhet-till-sjoss/nyhetsarkiv/isranna-bryts-i-orefjarden-2-mars/

 

Mvh

 

Valdemar Lindekrantz

Kommunikatör

Kustbevakningen

Besöksadress: Göteborgs Garnison

Box 5200, 426 05 Västra Frölunda

Tel: 0455 35 36 38

Mobil: +46(0) 733 907 644

www.kustbevakningen.se

 

kbv_farg_sveng_liten_signatur

 För miljöns skull − skriv inte ut detta meddelande i onödan

Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka