[ES] Isränna Hårsfjärden - Muskö


Försvarsmakten informerar

 

Allmänheten varnas

 

Isränna kommer att brytas mellan örlogshamnen Berga och örlogshamnen Muskö 180305 och kommer att hållas öppen hela vecka 810.

 

Isränna är bruten 180302 utefter skyddsområdeslinjen Örlogshamnen Berga samt från örlogshamnen Berga till öppet vatten på Norra Mysingen.

Isränna kommer även att brytas utefter skyddsområdeslinjen Örlogshamnen Muskö 180503.

Dessa kommer att vara uppbrutna under issäsongen.

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka