[ES] FÖRSVARSMAKTEN Sundsvall/Alnön – isbrytning 2020


FÖRSVARSMAKTEN Amfibieregementet meddelar:

 

ALLMÄNHETEN VARNAS!

 

Militär övningsverksamhet med båtar, fartyg och svävare kommer under vecka 008 (17-21 februari) bedrivas i Sundsvallsbukten.

Eventuell is runt Alnön, Granön och Rödön kommer brytas eller försvagas.

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

sign3

 

 

 

 

Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post.
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig person.

Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces.
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message does not contain classified information.

 


Andra inlägg i arkivet:

Tillbaka